1
Tư vấn Online?
1 bài viết được tìm thấy.
  • Bị Tiêu Xương Có Trồng Răng Implant Được Không

    Bị Tiêu Xương Có Trồng Răng Implant Được Không

    Chất lượng cấy ghép răng implant khi tiêu xương hàm bị chi phối nên cần nắm rõ được cụ thể các dạng tiêu xương mới có thể phục hình thành công. Vậy bị tiêu xương có trồng răng implant được không?