1
Tư vấn Online?
1 bài viết được tìm thấy.
  • Ê Buốt Sau Khi Cạo Vôi Răng Thì Phải Làm Sao

    Ê Buốt Sau Khi Cạo Vôi Răng Thì Phải Làm Sao

    Tuy không làm tổn hại men răng nhưng cũng có phần làm cho lớp men bên ngoài trở nên nhạy cảm, nhưng sự nhạy cảm này chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn rồi sẽ hết. Vậy ê buốt sau khi cạo vôi răng thì phải làm sao?!