1
Tư vấn Online?
1 bài viết được tìm thấy.
  • Ê Buốt Răng Sau Sinh – Nỗi Lo Của Các Bà Mẹ

    Ê Buốt Răng Sau Sinh – Nỗi Lo Của Các Bà Mẹ

    Ngay sau sinh, cơ thể của các bà mẹ hay bị thay đổi về thể chất, tâm lý sau sinh lại là một trở ngại, nhất là hiện tượng ê buốt răng mỗi khi ăn. Khi đó cần phải có biện pháp chăm sóc răng miệng tốt nhất để giảm thiểu hiện trạng ê buốt này